Privacy- en cookie­verklaring

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Antar Shoe als verwerkings-verantwoordelijke. Wij zijn gevestigd in Elburg aan De Rietkraag 17. Per e-mail kan je ons bereiken via info@antarshoe.nl